Dotazníkové šetření pro zpracování Koncepce rozvoje pro mezinárodní oblast Liberec-Žitava

Vážení občané,

Děkujeme za ochotu vyplnit tento dotazník. Dotazník se bude týkat Vašich zkušeností a návyků v přeshraničním prostoru (bude se tedy dotazovat něpříklad, zda, za čím a jak často dojíždíte do Žitavy a jejího okolí, v čem je pro Vás osobně blízkost německého příhraničí přínosem, atd.). Informace, které nám takto poskytnete, pro nás budou neocenitelným zdrojem informací o tom, jak dnes česko-německé příhraničí na severu Libereckého kraje funguje a kde by mělo dojít ke zlepšení.

Stejný průzkum je realizován i na německé straně hranice.

Při vyplňování si prosím nejprve každou otázku pečlivě přečtěte, včetně instrukcí a možných odpovědí. Dávejte prosím pozor především na to, zda daná otázka umožňuje jednu nebo více odpovědí.
Dotazník má několik stran. Mezi stranami se můžete pohybovat kliknutím na tlačítka předchozí nebo další strana. Na poslední straně potom prosím nezapomeňte kliknout na tlačítko "Odeslat".

Ještě jednou srdečně děkujeme za čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku!

Zpracovatelský tým Koncepce. 
1 Začátek 2 Práce, škola, atd. 3 Volný čas 4 Německý jazyk, Němci 5 Poslední detaily 6 Hotovo
1. Co si spojujete s německým příhraničím a Žitavou? Jaké jsou Vaše bezprostřední asociace?
Prosím napište vlastními slovy
2. Prosím odhadněte, jak často v průměru navštěvujete Žitavu a její okolí?
Prosím vyberte POUZE JEDNU možnost
3. Prosím uveďte hlavní důvody, proč navštěvujete Žitavu a její okolí:
Prosím napište vlastními slovy